Chupa Chups

Правила


Раздел I

Общи разпоредби

1. Кампанията „Forever Fun Land”, наречена „Играта“, се организира от "Интерфудс България" ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175114245 с адрес гр.София, бул. Христофор Колумб 57 (Организатор).
2. Период на Играта: 26.11.2018 - 09.01.2019 г.
2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.
3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.  Нямат право да участват служителите на "Интерфудс България" ЕАД, „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.
4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта.
5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на www.chupachups.bg или на Facebook страницата на Chupa Chups.
6. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/и с марка Chupa Chups.
Раздел II
Механизъм на Играта
1. Играта обхваща периода: 26.11.2018г. - 09.01.2019г., като през този период участниците могат да регистрират касови бележки на минимална стойност 1,49лв. с ДДС от закупуването на продукти Chupa Chups и да играят за спечелване на моментни или посочените периоди на теглене награди.
2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:
2.1. Да закупи продукти на Chupa Chups с минимална стойност 1,49 лв. с ДДС.
Продуктите, които дават възможност за участие в Играта са с търговска марка Chupa Chups.
2.2. Да регистрира касовата бележка на сайта www.chupachups.bg , като качи снимка на касовата бележка, попълни датата и номера на касовата бележка. На снимката трябва да се вижда името на продукта, датата и кода (при условие, че продуктите са закупени от търговски обект, от който на издадената касовата бележка не пише Chupa Chups е необходимо при снимка на касовия бон да се сложат закупените продукти в/у нея). Каченият касов бон е със статус "изчакване". След преглед от администратор статусът на бележката се променя на " одобрена" (в случай, че отговаря на посочените условия) или "неодобрена" (в случай, че не са спазени изпълнени посочените по-горе изисквания).
Регистрираните касови бележки се одобряват от администратор в срок от 16 работни часа.
Всяка регистрирана и одобрена от администратор касова бележка носи на потребителя 2 точки, които се равняват на 2 игри в Forever Fun Land.
При първоначална регистрация на сайта всеки нов потребител получава 1 бонус точка, която му позволява да изиграe една игра, която да включва само участие за томбола в
посочените периоди на теглене , но не му позволява да участва за моментните наградите.
2.3 Да натрупа определен брой точки от регистрираните касови бонове и да събере определен брой награди в 30 сек. игри, за да участва в посочените периоди на теглене томболи за следните награди: яке The North Face, каска ALPINA, кецове CONVERSE, раници CONVERSE, сладки награди от Chupa Chups, сноуборд BURTON с уникален Chupa Chups дизайн.
2.4 Да използва своите точки от одобрените касови бeлежки, за да играе за ежедневните моментни игри с награди:  порцеланова чаша брандирана с уникален дизайн на Chupa Chups, шейна брандирана с уникален дизайн на Chupa Chups, спортен шал брандиран с уникален дизайн на Chupa Chups
2.5 През мобилната версия на сайта www.chupachups.bg потребителите могат да се регистрират в играта, да регистрират касови бележки от закупени продукти на Chupa Chups на минимална стойност 1,49лв. с ДДС, за да играят за награди.
2.6  Участникът е длъжен да запази касовия бон от покупката до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери направената покупка, в случай че бъде изтеглен като печеливш.
2.7 Механизъм на печелене на награди.
2.7.1.  Периоди на теглене - томбола
2.7.1.1 Описание на играта:
След като регистираната бележка получи статус “ одобрена”, участникът получава право да започне на 30 сек. игра. За да започне нова игра участникът трябва да има минимално 1 регистрирана точка в своя профил. Играта се визуализира на страницата на Forever Fun Land. За да участва в посочените периоди на теглене за спечелване на Голяма награда, участникът трябва да събере определен брой награди в своя профил, за които иска да се състезава. Един потребител може да спечели по една награда в посочения период на тегленетеглене за Големите награди.

NB. Останалите от първо теглене награди, бяха добавени към второ теглене. В тази връзка всички участници, изпълнили посочените в играта условия, участваха в томбола, в която един участник имаше шанс за печалба на повече от една награда. Наградата-яке ще бъде изтеглена в период 3.

За да участва за спечелване на яке The North Face, участникът трябва да събере мин. 20 бр. якета.

За да участва за спечелване на каска за сноуборд ALPINA, участникът трябва да събере мин. 15 бр. каски.
За да участва за спечелване на кецове CONVERSE, участникът трябва да събере  мин. 15 бр. кецове.
За да участва за спечелване на раници CONVERSE, участникът трябва да събере мин. 15 бр. раници.
За да участва за спечелване на сладки награди от Chupa Chups, участникът трябва да събере мин. 10 бр.сладки награди Chupa Chups.
За да участва в томболата за сноуборд с уникален Chupa Chups, потребителят трябва да събере мин. 25 точки. Потребителят ще бъде избран на случаен принцип след края на играта - 10.01.2019 г.
2.7.1.2 Награди:

4бр. - якета The North Face брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
8бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups; 16бр. - кецове CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups; 20бр. - раници CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups; 100бр. - сладки награди от Chupa Chups.

Периоди на теглене, брой на раздадените награди и ред на теглене:

Период

Дата на започване

Дата на приключване

Общ брой на изтеглени награди от томболите за периода

1

26.11.2018г.

03.12.2018г.


25 бр. -  сладки награди от Chupa Chups.

5 бр. - раници CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups;

4 бр. - кецове CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups; 2 бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с логото на Chupa Chups;

1 бр. - якета The North Face брандирани с логото на Chupa Chups;
2

04.12.2018г.

10.12.2018г.

25 бр. -  сладки награди от Chupa Chups.

5 бр. - раници CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups;

4 бр. - кецове CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups; 2 бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с логото на Chupa Chups;

1 бр. - якета The North Face брандирани с логото на Chupa Chups;
3

11.12.2018.

26.12.2018г

25 бр. -  сладки награди от Chupa Chups.

5 бр. - раници CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups;

4 бр. - кецове CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups; 2 бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с логото на Chupa Chups;

1 бр. - якета The North Face брандирани с логото на Chupa Chups;


4

27.12.2018г.

09.01.2019г

25 бр. -  сладки награди от Chupa Chups.

5 бр. - раници CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups;

4 бр. - кецове CONVERSE брандирани с елементи на Chupa Chups; 2 бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с логото на Chupa Chups;

1 бр. - якета The North Face брандирани с логото на Chupa Chups;2.7.2 Моментни награди “Играй сега”
2.7.2.1 Описание на играта
При регистрация на касов бон и стартиране на 30 сек. игра се появява елемент - “Играй сега”, който предоставя възможност на участник да започне игра за спечелване на моментна награда. Участникът може да потвърди участието си в нея или да затвори прозореца и да продължи 30 сек.игра за участие в томболите за посочените в съответния период на теглене награди.
Ако участникът избере да играе за моментна награда прекъсва 30 секундната игра участникът запазва в профила си събраните до момента на стартирането на 30 сек. игра награди. За да започне нова игра е необходимо да има минимум една точка.
2.7.2.2 Моментни награди:
100бр. - порцеланови чаши брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100бр. - шейни брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100бр. - спортни шала брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
С всеки регистриран, одобрен касов бон, участникът увеличава своите шансове за печалба на награда.
Ако участникът бъде избран впосочената за периода на теглене томбола и спечели някоя от Големите награди, запазва правото си да участва и в следващите томболи при условие, че е събрал чрез игри посочените в 2.7.1.1 награди.
Ако участникът събрал необходимия брой награди от игри в своя личен профил не бъде изтеглен в някоя от посочените периоди на теглене томболи, запазва събраните точки и има право да участва с тях в обявените до края на играта периоди на теглене.
Раздел III
Награден фонд - Общо 449 награди.
1. Наградите, налични за участниците в Играта, са:
1 бр. - сноуборд BURTON по уникален дизайн на Chupa Chups
4бр. - якета The North Face брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
8бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
16бр. - кецове CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
20бр. - раници CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100бр. - порцеланови чаши брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100бр. - шейни брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100бр. - спортни шала брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
100 бр.- сладки награди от Chupa Chups.
3. Размери на наградите:
Печелившите участници, спечелили някоя от Големите ни награди от посочените периоди на тегления  са длъжни предварително да посочат размер, в който желаят да получат съответната награда.
В случай, че спечелилият участник не посочи размер на артикула, предоставената награда ще бъде изпратена в размер L. Участникът, който пропусне да въведе размери на спечеления артикул, няма право на подмяна на съответния размер в по-късен етап на играта.
3.1 Участниците, които са спечелили за награда кецове Converse е необходимо да се свържат с Организатора най късно до 30.01.2019г. И да посочат конкретен размер на обувките, които желаят да получат.
При неспазване на посочените условия или връзка с Организатора след обявения срок, участникът губи право на награда.
3.2. Посочените награди са с демонстрационна цел. Организаторът си запазва правото да променя вида, размера и броя на посочените награди по всяко едно време на играта.
4. Голямата награда Сноуборд с уникален дизайн, ще бъде обявена на 10.01.2019г., като победителят ще бъде избран на случаен принцип.
5. Всички печеливши ще бъдат обявявани на сайта www.chupachups.bg в момента на спечелването на наградата.
Раздел IV
Общи разпоредби
1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност
1.1. С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
1.2 Страницата http://www.chupachups.bg/ се администрира от “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. Интерфудс България" ЕАД и “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.  
2. Събиране на лични данни
2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Кампанията „Forever Fun Land”, наречена „Играта“ е Организаторът "Интерфудс България" ЕАД, ЕИК 175114245, гр.София, бул. Христофор Колумб 57
2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта http://www.chupachups.bg, e необходимо условие за участие в Кампанията (Играта). Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с  настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
2.2.1 Личните данни адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.
2.2.2 Личните данни, събрани с цел издаване на служебна бележка - имена и ЕГН ще бъдат съхранявани до 3 години със счетоводна цел.
2.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
2.4. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, куриерска фирма за доставка на наградата.
2.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.
2.6 Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.
(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
в) Организаторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД
г) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(д) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).
2.7 Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, участникът трябва да изпрати, лично или чрез упълномощено от него лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
2.8. Всички парични и предметни награди на стойност над 30 лв. (тридесет лева), получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител подлежат на облагане по силата на ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2017 година. За целта Организаторът ще предостави служебна бележка на всички участници, спечелили награда на стойност над 30,00 лева. В нея ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на участника спечели като награда:
1 бр. - сноуборд BURTON по уникален дизайн на Chupa Chups
4бр. - якета The North Face брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
8бр. - каски за сноуборд ALPINA брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
16бр. - кецове CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
20бр. - раници CONVERSE брандирани с уникален дизайн на Chupa Chups;
2.9. За целите на издаването на служебна бележка, Участникът трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя на Кампанията трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на т. 2.2.2.
2.10 Приемайки Официалните правила на "Интерфудс България" ЕАД по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?&
ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;
(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни
(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерфудс България" ЕАД целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че по реда на т. 2.6. Във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.
2.11. Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 30 лева.
2.12. Употреба на бисквитки (cookies)
Когато посещавате нашата промоционална страница, ние събираме обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.
Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.
2.12.1 Сайтът използва следните бисквитки:
- Сесийни бисквитки;
- Бисквитка за натискане на бутон сподели;
- Бисквитка за уеб трафик;
- Бисквитка за защита на личните данни.
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
2.12.1.1 Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.
2.12.2 Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc.  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на компютъра, от който се ползва сайта. Бисквитките изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.
2.12.3 Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.
2.12.4 Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.
2.13 Facebook
Достъпът до Facebook предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на този сайт. Организаторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
2.14 Приставки/Plugins
Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:
2.14.1 Facebook
Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.
Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.
Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Сподели“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.
Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.
Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg
Раздел V
Доставка на награди:
1. Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора направената покупка и правото му на участие. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той трябва да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 7-дневен срок. За доставка на спечелената се използват посочените имена и мобилен номер, които потребителят е посочил при регистрация в сайта. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото да получи наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.
2. Участникът, спечелил награда с пазарна стойност над 30 лева, ще бъде уведомен чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация и ще бъде помолен да предостави своето ЕГН (в случай, че участникът е под 18 год, е необходимо да предостави данните на упълномощено лице /родител, настойник/).
3. Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 45 работни дни след края на играта.
3.1. Организаторът запазва правото си за промяна на периода на доставка при възникване на непредвидени обстоятелства.
4. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
5. Потребители, на които е било невъзможно да се изпрати наградата поради грешка от тяхна страна (некоректен адрес за доставка и/или телефон за обратна връзка), губят правото си над нея.
6. Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.
7. Организаторите не носят отговорност, в случай че някои от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.
Раздел VI
Други
1.Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на email: games@chupachups.bg
2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на сайта www.chupachups.bg  за целия й период.
3. Снимките на наградите, посочени на сайта и рекламните материали са с илюстративна цел и може да бъдат с различен дизайн или марка от показаните.
4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта www.chupachups.bg или на Facebook страницата на Chupa Chups.
5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 6, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсации на участниците.
6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
7. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
8. Участниците поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.
9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците и създадени от тях, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
10. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта www.chupachups.bg по каквито и да било причини.
11. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Игра.
12. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
13. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди, за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване при невъзможност за използване и употреба на награди, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването ѝ.
14. Също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
15. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
16. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
17. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма й, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на получаване на наградата.